Bokningar

Bokningar sker genom Bengt Karlsson

Tel: 0501 – 196 24
Mobil: 076 235 23 23

Vill du skriva till oss så använder du riosorkester@telia.com